Actievoorwaarden

Actievoorwaarden van de Stichting Siermarkt “Win een jaar lang gratis rijden in een Renault Twingo” en win een bakfiets + 2 elektrische fietsen en vele andere prijzen.

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een jaar lang gratis rijden in een Renault Twingo” en de bakfiets en de elektrische fietsen en de overige prijzen hierna te noemen “Actie”, die wordt georganiseerd door de Stichting Siermarkt.

 

Algemeen

 1. De actie periode loopt van 25 maart 2015 tot 7 mei 2015.
 2. Deelname is alleen mogelijk door het actie formulier volledig in te vullen en de slag zin af te maken.
 3. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 4. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig zijn of geen vaste verblijfplaats hebben in Nederland.
 5. Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden.

 

Prijs

 1. De te winnen prijzen zijn: één jaar lang gratis rijden in een Renault Twingo ( alleen de brandstof is voor eigen rekening), één Bakfiets, 2 Elektrische fietsen en vele andere prijzen.
 2. De prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contanten
 3. De keuze van de toe te wijzen prijzen ligt volledig bij de Stichting Siermarkt.
 4. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere auto/(bak)fiets of tegen contanten.
 5. De winnaar van de auto dient in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.
 6. De prijs, een jaar lang rijden in een Renault Twingo, wordt aan de prijswinnaar ter beschikking gesteld door de Stichting Siermarkt gedurende de periode van 20 mei 2015 t/m 18 mei 2016 met inachtneming van de volgende bepalingen:

( Zie voorwaarden bepalingen)

 1. Mocht er geen gebruik worden gemaakt van het gewonnen arrangement in de genoemde periode, dan vervalt de prijs automatisch.
 2. De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van de prijs vervalt deze aan de Stichting Siermarkt zonder enige vorm van vergoeding of compensatie aan de winnaar.
 3. Op de onderdelen van de prijs zoals hiervoor in 1 genoemd zijn de algemene voorwaarden van de respectievelijke leverancier van een onderdeel van toepassing.

 

Bekendmaking

 1. De winnaars worden op 20 mei bekent gemaakt door de wethouder van Amsterdam.
 2. De winnaars worden vermeld op de site van de Siermarkt en op onze facebook en twitter account en zal per mail, post of per telefoon bericht ontvangen met betrekking tot de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven correspondentieadres of telefoonnummer.
 3. Over de prijs wordt niet met overige deelnemers of derden gecorrespondeerd.

 

Privacy

 1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van de deelnemers worden verkregen worden strikt persoonlijk vertrouwelijk behandeld.
 2. Door deelname aan de actie geeft de winnaar toestemming aan de Stichting Siermarkt om mogelijke foto’s van de prijsuitreiking voor promotie doeleinden te gebruiken.

 

 

Rechten Stichting Siermarkt

 1. Stichting Siermarkt behoud zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Stichting Siermarkt of derden.
 2. Stichting Siermarkt behoud tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/de prijs te wijzigen indien de omstandigheden – naar het uitsluitende oordeel van de Stichting Siermarkt – dit vereist, zonder de enige wijze tot schadevergoeding gehouden zijn.